Thursday, 24 November 2011

ನನಗೆ ತೋಚಿದ ಸಾಲುಗಳು

ನನ್ನಾಕೆಯಾ ನೆನಪು

ನೀಲಿಯ ಬಾನಲಿ ನಲಿವ ಸಾರಂಗ ನೀ..
ಶಶಿಯ ಮನಸ ಸೂರೆಗೈದ ಚಕೋರಿ ನೀ..
ಕಡಲ ಒಡಲ ಆಳದಿ ಅವಿತ ಮುತ್ತು ನೀ..
ಮನದಿ ಮುದವ ನೀಡುವ ಪ್ರೀತಿ ನೀ..

ಮದನ ಮೂರುತಿ ನೋಡಿ ನಾಚುವಂತ ಚಂದವು..
ನಿನ್ನ ನೋಡಿದಂದು ಆಯಿತು ಮನವು ಮಂದವು..
ರತಿ ರೂಪಿಣಿ ನಿನ್ನದು ಅಪ್ಸರೆಯಂತಾ ರೂಪವು..
ಜನುಮ ಜನುಮದಲ್ಲೂ ಕಾಣೆ ಇಂತಹ ಚಲುವು..

ಗೀಚೋ ರೇಗೆಗೆ ಕಾವ್ಯರೂಪ ನೀಡಿದೇ..
ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ನನ್ನನೇಕೆ ಕಾಡಿದೆ..
ಭೂತದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಭವಿಷ್ಯವನ್ನೇ ಮರೆತೆನಾ..
ಪ್ರೇಮಾಂಮೃತವ ನೀಡಿ ಉಳಿಸು ಪ್ರೀತಿನಾ..

No comments:

Post a Comment