Sunday, 16 October 2011

ನನ್ನ ಮೊದಲ ಹಾಸ್ಯ ಕವನ

ಓದು ಒಕ್ಕಾಲು
ಬುದ್ದಿ ಮುಕ್ಕಾಲು
ಎಲ್ಲಾರು ಅಂತಾರೆ ||

ಬೀದೀಲೀ ಆಡ್ತಾರೆ
ಟೆಂಟಲಿ ಮಲಗ್ತಾರೆ
ಏನ್ಮಾಡೋದು ಅಂತಾರೆ ||

ಪಂಚೆ ಉಡ್ತಾರೆ
ತಂಬಾಕು ಹಾಕ್ತಾರೆ
ಸುದ್ದಿಹೇಳ್ತಾ ಚಾಯ್ ಕುಡಿತಾರೆ ||

ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಬೀದಿಸುತ್ತುತಾರೆ
ಕೇಳಿದ್ರೆ mbbs ಅಂತಾರೆ
ಟೈಂಟುಟೈಂ ತಿಂಡಿತಿಂತಾರೆ ||

ನಿರುದ್ಯೊಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಪಗೊಳ್ತಾರೆ
ಹುಡ್ಗಿ ಕಂಡ್ರೆ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತಾರೆ
ಓಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದೇ ಓಡ್ತಾರೆ ||

ಓಸಿ ಆಗಾಗ ಆಡ್ತಾರೆ
ಇಸ್ಪೀಟಂದ್ರೆ ಸಾಯ್ತಾರೆ
ಡುಡ್ಡ ಕಂಡ್ರೆ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ||

ಟೀವಿ ನೊಡ್ತಾ ಕುರ್ತಾರೆ
ಬಿಸಿ ಚಾಯ್ ಕುಡಿತಾರೆ
ತಮ್ಮ್ತಮಲ್ಲೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ||

ರಾಜ್ಕೀಯ ನಾಯೀಪಾಡು ಅಂತಾರೆ
ಅವ್ರು ಮಾಡೋದ ಮಾಡ್ತ ಇರ್ತಾರೆ
ಎಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಉಂಡು ಮಲಗ್ತಾರೆ ||

No comments:

Post a Comment