Tuesday, 20 September 2011

ನನಗೆ ತೋಚಿದ ಸಾಲುಗಳು..

ಮುತ್ತಿನಂತ ಮಳೆಯಲಿ...
ಕೋಲ್ ಮಿಂಚಿನ ತೆರದಲಿ...
ಕನಸಲಿ ಬಂದು ಮೆರೆವೆ...
ಮರೆವಲೂ ನೆನಪಾಗುವೆ...
ಕಣ್ ಮನ ಸೆಳೆಯುತಲಿ...
ನನ್ನೇಕೆ ಕಾಡುತಲಿರುವೆ...

ಮಿಂಚಲ್ಲೂ ಕಾಣುವೆ...
ಪ್ರತಿಹನಿಯಲೂ ಮೆರೆವೆ...
ಒಲವಿನ ಮಂದಾರವೆ...
ನನ್ನಲೇನು ದ್ವೇಷವೆ...
ಕನಸ ನೆನಪು ಅಳಿಸದೆ...
ನನ್ನೇಕೆ ಕಾಡುತಲಿರುವೆ...

ನೆನಪುಗಳ ನೆನಪಲ್ಲಿ...
ಬಂದು ನೀ ಚೆಲ್ಲಿದೆ ಇಲ್ಲಿ...
ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಓಕುಳಿ...
ಕಾಡದಾಗಿದೆ ದಾರಿ ಓ ಮನವೆ...
ಸೋತೆನು ನಾನು ನಿನಗಿಲ್ಲಿ...
ಸೋತರು ನನ್ನೇಕೆ ಕಾಡುತಲಿರುವೆ...

No comments:

Post a Comment