Monday, 26 September 2011

ನನಗೆ ತೋಚಿದ ಸಾಲುಗಳು.

ನನಗೆ ತೋಚಿದ ಸಾಲುಗಳು

ಪ್ರೀತಿ ಮಾತು ಕೇವಲ ನಿನ್ನ ಮಾತಲಿ
ದ್ರೊಹ ಮಾಡೋ ಬಯಕೆ ನಿನ್ನ ಮನದಲಿ
ಈಟಿ ಇತ್ತೆ ನಿನ್ನ ಮುಗ್ದ ನಗುವಲಿ
ಬೇಯುತಿದೆ ನನ್ನ ಹೃದಯ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಲಿ
ಕತ್ತಿಗೆ ಸುತ್ತಿದೆಯಾ ಪ್ರೀತಿಯ ಹಾರ
ಇದೇನ ನಿನ್ನ ನಿರ್ದಾರ
ನಂಬಿದೆ ಪ್ರೀತಿಯೆನ್ನು
ನಾ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪು ಏನು
ಕಾರಣ ಹೇಳದೇ ಹೋದೆಯಾ
ಕತ್ತಿಗೆ ಸುತ್ತಿದೆಯಾ ಪ್ರೀತಿಯ ಹಾರ
ಇದೇನ ನಿನ್ನ ನಿರ್ದಾರ
ಪ್ರೀತಿ ಮಾತು ಕೇವಲ ನಿನ್ನ ಮಾತಲಿ
ದ್ರೊಹ ಮಾಡೋ ಬಯಕೆ ನಿನ್ನ ಮನದಲಿ


ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ನಾನು ಕನಸ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದೆ
ಬಂದು ನೀನೇಕೆ ನನ್ನ ಕಣ್ಣ ಕಿತ್ತೆ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಾಳ ತಿಳಿಯದಾದೆಯಲ್ಲೆ
ಪ್ರೀತಿಯ ಮಣ್ಣು ಮಾಡಿದೆಯಲ್ಲೆ
ಕತ್ತಿಗೆ ಸುತ್ತಿದೆಯಾ ಪ್ರೀತಿಯ ಹಾರ
ಇದೇನ ನಿನ್ನ ನಿರ್ದಾರ
ಪ್ರೀತಿ ಮಾತು ಕೇವಲ ನಿನ್ನ ಮಾತಲಿ
ದ್ರೊಹ ಮಾಡೋ ಬಯಕೆ ನಿನ್ನ ಮನದಲಿ


ಸಾವಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗೊದು ಪ್ರೀತಿ
ಪ್ರೀತಿನೇ ಸಾಯಿಸಿ ಬಿಟ್ಟೆಯಲ್ಲ
ನೋವನ್ನು ನಂಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದೆ
ನನ್ನ ನೋಡಿ ನಗುತಿಹೆಯಲ್ಲ
ಹೇಗೆ ನಾನಿನ್ನ ಮರೆಯಲಿ
ದೇವತೆ ನಿನ್ನ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ
ನಿನಿಲ್ಲದೇ ನಾನುಳಿಯಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಯೇ ನನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಮುಳ್ಳಾಯಿತಲ್ಲ
ನೀನಲ್ಲದೆ ನಾನೇಕೆ ಬದುಕಲಿ ಇನ್ನ
ಕಾಯಲಾರೆನು ನಾ ನಿನ್ನಾ ಪ್ರೀತಿಗೆ
ಪ್ರೀತಿಯ ಮಾತನು ಆಡಿದ್ದು ಮೋಸಕೇ
ಕಾಟವ ಕೊಟ್ಟು ಹೊದಯ
ಕತ್ತಿಗೆ ಸುತ್ತಿದೆಯಾ ಪ್ರೀತಿಯ ಹಾರ
ಇದೇನ ನಿನ್ನ ನಿರ್ದಾರ
ಪ್ರೀತಿ ಮಾತು ಕೇವಲ ನಿನ್ನ ಮಾತಲಿ
ದ್ರೊಹ ಮಾಡೋ ಬಯಕೆ ನಿನ್ನ ಮನದಲಿ

No comments:

Post a Comment