Thursday, 26 January 2012

ಪಾನಿಪುರಿಯಂಗಡಿ

ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡಿತು ತಳ್ಳುವ ಗಾಡಿ
ಅದು ಮಾಡಿತು ಏನೋಮೋಡಿ
ನೀರೂರಿತು ಅದನ್ನ ನೋಡಿ
ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಪಾನಿಪುರಿಯಂಗಡಿ

ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಂತೆ ನಾನು
ಏಷ್ಟು ಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿದ ಅವನು
ಮಾಡಲು ಹೇಳಿದೆ ಬಟ್ಟಲು ಎರಡುನ್ನು
ತಯಾರಿಸಿದ ಬಿಸಿಬಿಸಿಯಾಗಿ ಅವನು

ನೋಡುವಾಗಲೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬಂತು ನೀರು
ತಿಂದಾಗ ಕಣ್ಣಲ್ಲೂ ಬಂತು ನೀರು
ಆಗಿತ್ತು ಅದು ತುಂಬಾ ಖಾರ
ಮಾಡಿತು ಅದು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಮರ

ಸಹಿಸಲಾಗದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಹಿಯ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡೆ
ಸಿಹಿಯಾದ ಪಾನಿಪುರಿ ಬಾಯೊಳು ನಗುವುದಕಂಡೆ
ಎರಡು ಬಟ್ಟಲ ಗಬಗಬನೆ ತಿಂದೆ
ಅವನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಬೇಕು ಎಂದೆ

ನನ್ನಲಿ ಹಣದ ಕೊರತೆ ಅಂದು ಇತ್ತು
ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದೆ ಆತನಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿಯಿತ್ತು
ನೆನಪಾಗುತ್ತಲೇ ಇತ್ತು ಪಾನಿಪುರಿ ಗಮ್ಮತ್ತು
ಇಂದು ಏರಿತು ಅದರ ನೆನಪಿನ ಮತ್ತು

No comments:

Post a Comment